Menu

Informācija par dalībnieku sapulcēm

Norises datums
Dalībnieku sapulces darba kārtība
Informācija par pieņemtajiem lēmumiem
Norises datums

15.03.2024.

Dalībnieku sapulces darba kārtība
 1. Par pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2023. gada pārskata apstiprināšanu.
 2. Par pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2023. gada peļņas sadali.
 3. Par pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2023. gada budžeta izpildes akceptēšanu.
 4. Par Sabiedrības revidentu ievēlēšanu 2024. gada pārskatam.
Informācija par pieņemtajiem lēmumiem
 1. Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2023. gada pārskatu.
 2. Pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2023. gada peļņu EUR 12 760 sadalīt sekojoši:
  1. dividendēs EUR 3 509, ko izmaksāt sabiedrības dalībniekam atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma Pārejas noteikumu 8. un 9. punktam, to izmaksājot dividendēs  Ventspils valstspilsētas pašvaldībai līdz 2024. gada 14. aprīlim;
  2. saglabāt nesadalītu EUR 9 251,  ko  novirzīt jaunas RTG iekārtas iegādei 2024. gadā.
 3. Akceptēt pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2023. gada budžeta izpildi.
 4. Par pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2024. gada pārskata zvērinātu revidentu ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA „Potapoviča un Andersone” (atbildīgā zvērinātā revidente Kristīne Andersone, sertifikāts Nr. 99).
Norises datums

26.01.2024.

Dalībnieku sapulces darba kārtība

Pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2024. gada budžeta apstiprināšana.

Informācija par pieņemtajiem lēmumiem
 1. Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2024. gada budžetu.
 2. Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” vidējā termiņa darbības stratēģiju 2024.–2027. gadam.
Norises datums

13.04.2023.

Dalībnieku sapulces darba kārtība
 1. Par pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2022. gada pārskata apstiprināšanu.
 2. Par pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2022. gada peļņas sadali.
 3. Par pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2022. gada budžeta izpildes akceptēšanu.
 4. Par Sabiedrības revidentu ievēlēšanu 2023. gada pārskatam.
Informācija par pieņemtajiem lēmumiem
 1. Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2022. gada pārskatu.
 2. Pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2022. gada peļņu EUR 66 727 sadalīt sekojoši:
  1. dividendēs EUR 3 336 (apmēram 5% no 2022. gada peļņas), ko izmaksāt sabiedrības dalībniekam atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma Pārejas noteikumu 8. un 9. punktam, to izmaksājot dividendēs Ventspils pilsētas domei līdz 2023. gada 12. maijam;
  2. saglabāt nesadalītu EUR 63 391,  ko  novirzīt jaunas RTG iekārtas iegādei,  jauna veloergometra iegādei un jaunas elektroterapijas ierīces iegādei 2023. gadā.
 3. Akceptēt pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2022. gada budžeta izpildi.
 4. Par pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2023. gada pārskata zvērinātu revidentu ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA „Potapoviča un Andersone” (atbildīgā zvērinātā revidente Kristīne Andersone, sertifikāts Nr. 99).
Norises datums

31.01.2023.

Dalībnieku sapulces darba kārtība

Pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2023. gada budžeta apstiprināšana.

Informācija par pieņemtajiem lēmumiem

Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2023. gada budžetu.

Norises datums

19.09.2022.

Dalībnieku sapulces darba kārtība

Par Sabiedrības revidentu ievēlēšanu 2022. gada pārskatam.

Informācija par pieņemtajiem lēmumiem

Par pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2022. gada pārskata zvērinātu revidentu ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA „Potapoviča un Andersone” (atbildīgā zvērinātā revidente Kristīne Potapoviča, sertifikāts Nr. 99).

Norises datums

01.06.2022.

Dalībnieku sapulces darba kārtība

Par pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” valdes priekšsēdētājas atlīdzību.

Informācija par pieņemtajiem lēmumiem

Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” valdes priekšsēdētājas D. Sormules atlīdzības un gada prēmijas noteikšanas un izmaksāšanas kārtību.

Norises datums

07.04.2022.

Dalībnieku sapulces darba kārtība
 1. Par pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2021. gada pārskata apstiprināšanu.
 2. Par pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2021. gada peļņas sadali.
 3. Par pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2021. gada budžeta izpildes akceptēšanu.
 4. Par Sabiedrības revidentu ievēlēšanu 2022. gada pārskatam.
Informācija par pieņemtajiem lēmumiem
 1. Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2021. gada pārskatu.
 2. Pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2021. gada peļņu EUR 34 224 sadalīt sekojoši:
  1. dividendēs EUR 1 711 (apmēram 5% no 2021. gada peļņas), ko izmaksāt sabiedrības dalībniekam atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma Pārejas noteikumu 8. un 9. punktam, to izmaksājot dividendēs Ventspils pilsētas domei līdz 2022. gada 6. maijam;
  2. saglabāt nesadalītu EUR 32 513, ko novirzīt jaunas USG iekārtas iegādei 2022. gadā.
 3. Akceptēt pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2021. gada budžeta izpildi.
 4. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2022. gada pārskatam lemt pēc pašvaldības rīkotā centralizētā konkursa par auditoru pakalpojumiem rezultātu apstiprināšanas.
Norises datums

27.01.2022.

Dalībnieku sapulces darba kārtība

Pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2022. gada budžeta apstiprināšana.

Informācija par pieņemtajiem lēmumiem

Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2022. gada budžetu.

Norises datums

12.07.2021.

Dalībnieku sapulces darba kārtība
 1. Par pašvaldības SIA “Ventspils poliklīnika” valdes ievēlēšanu.
 2. Par pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” valdes priekšsēdētājas atlīdzību.
Informācija par pieņemtajiem lēmumiem
 1. Ievēlēt Daci Sormuli, personas kods [..], pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” valdes locekles, kura ir valdes priekšsēdētāja, amatā uz 5 (pieciem) gadiem.
 2. Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” valdes priekšsēdētājas D. Sormules atlīdzības un gada prēmijas noteikšanas un izmaksāšanas kārtību.
Norises datums

15.04.2021.

Dalībnieku sapulces darba kārtība
 1. Par pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2020. gada pārskata apstiprināšanu.
 2. Par pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2020. gada peļņas sadali.
 3. Par pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2020. gada budžeta izpildes akceptēšanu.
 4. Par Sabiedrības revidentu ievēlēšanu 2021. gada pārskatam.
Informācija par pieņemtajiem lēmumiem
 1. Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2020. gada pārskatu.
 2. Pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2020. gada peļņu EUR 29 234 sadalīt sekojoši:
  1. dividendēs EUR 1 462 (apmēram 5% no 2020.gada peļņas), ko izmaksāt sabiedrības dalībniekam atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma Pārejas noteikumu 8. un 9. punktam, to izmaksājot dividendēs Ventspils pilsētas domei līdz 2021. gada 14. maijam;
  2. saglabāt nesadalītu EUR 27 772, ko novirzīt āra žalūziju izbūvei 2021. gadā
 3. Akceptēt pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2020. gada budžeta izpildi.
 4. Par pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2021. gada pārskata zvērinātu revidentu ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA „Potapoviča un Andersone” (reģistrācijas Nr. 40003612562, atbildīgā zvērinātā revidente Kristīne Potapoviča, sertifikāts Nr. 99).
Norises datums

29.01.2021.

Dalībnieku sapulces darba kārtība

Pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2021. gada budžeta apstiprināšana.

Informācija par pieņemtajiem lēmumiem
 1. Par pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2020. gada pārskata apstiprināšanu.
 2. Par pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2020. gada peļņas sadali.
 3. Par pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2020. gada budžeta izpildes akceptēšanu.
 4. Par Sabiedrības revidentu ievēlēšanu 2021. gada pārskatam.
Norises datums

15.04.2020.

Dalībnieku sapulces darba kārtība
 1. Par pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2019. gada pārskata apstiprināšanu.
 2. Par pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2019. gada peļņas sadali.
 3. Par pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2019. gada budžeta izpildes akceptēšanu.
 4. Par Sabiedrības revidentu ievēlēšanu 2020. gada pārskatam.
Informācija par pieņemtajiem lēmumiem
 1. Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2019. gada pārskatu.
 2. Pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2019. gada peļņu EUR 21 960 sadalīt sekojoši:
  1. dividendēs EUR 1 098 (apmēram 5% no 2019. gada peļņas), ko izmaksāt sabiedrības dalībniekam atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma Pārejas noteikumu 8. un 9. punktam, to izmaksājot dividendēs Ventspils pilsētas domei līdz 2020. gada 15. maijam;
  2. saglabāt nesadalītu EUR 20 862, ko novirzīt Sabiedrības medicīnisko iekārtu – triecienviļņu terapijas iekārtas, LOR vizualizācijas iekārtas un ginekologa krēsla iegādes daļējai finansēšanai 2020. gadā pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai.
 3. Akceptēt pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2019. gada budžeta izpildi.
 4. Par pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2020. gada pārskata zvērinātu revidentu ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA „Potapoviča un Andersone” (reģistrācijas Nr. 40003612562, atbildīgā zvērinātā revidente Kristīne Potapoviča, sertifikāts Nr. 99).
Norises datums

10.02.2020.

Dalībnieku sapulces darba kārtība

Pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2020. gada budžeta apstiprināšana.

Informācija par pieņemtajiem lēmumiem

Budžets apstiprināts.

Informējam, ka tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"), lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Vairāk informācijas šeit!