Menu

Trauksmes celšana

Trauksmes celšanas likums, kas stājās spēkā 2019. gada 1. maijā, nosaka ikvienam tiesības celt trauksmi publiskajā un privātajā sektorā par darba vidē novērotu sabiedrības interešu apdraudējumu.

Trauksmes celšana nozīmē godprātīgi ziņot par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja fiziska persona informāciju par iespējamo pārkāpumu ieguvusi, veicot darba pienākumus, tostarp brīvprātīgo darbu vai sniedzot pakalpojumus, vai dibinot cita veida ar profesionālo darbību saistītas tiesiskās attiecības pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” (turpmāk tekstā – Poliklīnika), kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu un, ja iegūto informāciju uzskata par patiesu.

Trauksmes celšanas mērķis ir veicināt trauksmes cēlāju iespēju ziņot par kādu iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu Poliklīnikas darbībā, lai to laikus novērstu, pirms apdraudēta Poliklīnikas reputācija, tai radušies zaudējumi vai tiek iesaistītas kompetentās institūcijas.

Trauksmes cēlāja ziņojuma iesniegšanas veidi:

  • papīra formātā aizpildīto trauksmes cēlāja ziņojumu veidlapu ievieto aploksnē, uz aploksnes jābūt uzrakstam – trauksmes cēlāja ziņojums. Aizlīmēto aploksni ievieto speciāli šādiem ziņojumiem izveidotā slēgtā pastkastē, kura atrodas Poliklīnikas telpās 3. stāvā – personāla atpūtas telpā;
  • nosūtot to uz īpaši trauksmes ziņojumu saņemšanai izveidotu Poliklīnikas e-pasta adresi trauksmescelsana@ventspilspoliklinika.lv;
  • ziņojot mutiski/klātienē atbildīgajai personai;
  • speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidotajam Poliklīnikas e-pastam trauksmescelsana@ventspilspoliklinika.lv un pastkastei var piekļūt tikai Atbildīgā persona vai tās vietnieks, kura vismaz reizi dienā minēto e-pastu un pastkasti pārbauda;
  • trauksmes cēlēju kontaktpunktos – Valsts kancelejā, www.trauksmescelejs.lv.

Izmantojot ziņošanai iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, ziņojums nonāk vistuvāk “problēmas cēlonim” un paustās bažas var operatīvi izvērtēt, kā arī novērst iespējamo pārkāpumu vai identificēt sistemātiska rakstura trūkumus.

Kad saņemts trauksmes cēlāja ziņojums, iesniedzēja personas dati tiek pseidonimizēti.

Pie iestādes kontaktpersonām var vērsties, lai saņemtu konsultācijas par iespēju celt trauksmi un uzzinātu par sava ziņojuma izskatīšanas gaitu.

Pie iestādes kontaktpersonas var vērsties, lai saņemtu konsultācijas par iespēju celt trauksmi un uzzinātu par sava ziņojuma izskatīšanas gaitu.

Trauksmes celšanas kontaktpersona PSIA “Ventspils poliklīnika”:

Aija Jankauska, personāldaļas vadītāja lietvede, tālrunis: 636 24287, e-pasts: info@ventspilspoliklinika.lv

Vairāk par trauksmes celšanu uzzini:Informējam, ka tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"), lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Vairāk informācijas šeit!