Menu

Nepilngadīgu pacientu tiesības

Bērnam līdz 14 gadu vecumam:

 1. Tiesības:
  1. veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana pieļaujama, ja viņa likumiskais pārstāvis par to ir informēts un devis savu piekrišanu;
  2. ir tiesības tikt uzklausītam un atbilstoši savam vecumam un briedumam piedalīties ar ārstniecību saistītā lēmuma pieņemšanā;
  3. informāciju par bērna veselību mutiski vai rakstiski (izrakstus, slēdzienus, rezultātus u.c.) var saņemt tikai pacienta likumiskie pārstāvji, uzrādot savu personas apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas pierāda viņa kā pacienta likumiskā pārstāvja statusu.
 2. Bērnam no 14 gadu vecuma ārstniecība ir pieļaujama, ja saņemta viņa piekrišana, izņemot gadījumu, kad pacientam tiek sniegta pirmā vai neatliekamā medicīniskā palīdzība.
 3. Ja nepilngadīgs pacients atsakās dot savu piekrišanu ārstniecībai, bet ārsts uzskata, ka ārstniecība ir šī pacienta interesēs, piekrišanu ārstniecībai dod bērna likumiskais pārstāvis.
 4. Gadījumos, kad vilcināšanās apdraud pacienta dzīvību un nav iespējams saņemt paša pacienta vai personas, kas pārstāv pacientu, piekrišanu, ārstniecības persona savas kompetences ietvaros veic neatliekamus pasākumus – izmeklēšanu, ārstēšanu, tajā skaitā ķirurģisku vai cita veida invazīvu iejaukšanos. Šādos gadījumos izmeklēšanas un ārstēšanas plānu apstiprina un lēmumu pieņem ārstu konsilijs, izņemot gadījumu, kad sniedzama pirmā vai neatliekamā medicīniskā palīdzība.
 5. Nepilngadīgai personai ir tiesības saņemt no ārstniecības personas savam vecumam un briedumam saprotamu informāciju.


Apmeklējot poliklīniku veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai, jābūt līdzi personu apliecinošiem dokumentiem:

 • bērna pase, personas apliecība jeb eID karte vai dzimšanas apliecība;
 • ja bērnu pavada bērna vecāks: bērna vecāka pase, kurā ir ierakstīts bērns vai bērna vecāka eID karte / pase bez atbilstoša ieraksta un bērna dzimšanas apliecība ar norādītiem vecāku vārdiem;
 • ja bērnu pavada trešā persona: trešās personas pase vai eID karte un notariāli apstiprināta pilnvara pārstāvēt bērna likumiskās tiesības un intereses vai vecāka aizpildīta un parakstīta zemāk atrodamā pilnvara pārstāvēt bērna likumiskās tiesības un intereses.


Informējam, ka tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"), lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Vairāk informācijas šeit!