• Ventspils poliklīnikas jaunā ēka
  • Slide 2

 

Raiņa iela 6
info@ventspilspoliklinika.lv

 

 

Kā pieteikt mājas  vizīti?

Mājas vizīti iedzīvotāji var pieteikt katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00, zvanot uz poliklīnikas reģistratūru. Ja pacients piezvana pēc plkst. 15.00, tad mājas vizītē ārsts ieradīsies nākamajā dienā.

Pārskati

1. Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par trīs mēnešu periodu, kas beidzas 2016. gada 31. martā. Skatīt ŠEIT

 

2. 2015. gada finanšu pārskats. Skatīt ŠEIT

 

3. Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2016. gada pirmo pusgadu. Skatīt ŠEIT

 

4. Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2016. gada pirmajiem deviņiem mēnešiem. Skatīt ŠEIT

 

5. 2016. gada finanšu pārskats. Skatīt ŠEIT

 

6. Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par trīs mēnešu periodu, kas beidzas 2017. gada 31. martā. Skatīt ŠEIT

 

7. Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017. gada pirmo pusgadu. Skatīt ŠEIT

 

8. Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017. gada pirmajiem deviņiem mēnešiem. Skatīt ŠEIT

Dokumenti

1. Iemaksu atšifrējums pa nodokļu veidiem valsts un pašvaldību budžetā 2015. gadā. Skatīt ŠEIT

 

2. Iemaksu atšifrējums pa nodokļu veidiem valsts un pašvaldību budžetā 2016. gadā. Skatīt ŠEIT

 

3. Ventspils poliklīnikas struktūra. Skatīt ŠEIT