• Ventspils poliklīnikas jaunā ēka
  • Slide 2

 

Raiņa iela 6
info@ventspilspoliklinika.lv

 

Mājas vizīti uz konkrēto dienu iedzīvotāji var pieteikt katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00, piezvanot reģistratūrai.

 

"Covid-19" dēļ pie mums ir spēkā noteikti ierobežojumi! Ar tiem var iepazīties šeit: IEROBEŽOJUMI

Pārskati

1. Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2016. gada pirmo ceturksni

2. 2015. gada finanšu pārskats

3. Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2016. gada pirmo pusgadu

4. Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2016. gada pirmajiem deviņiem mēnešiem

5. 2016. gada finanšu pārskats

6. Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017. gada pirmo ceturksni

7. Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017. gada pirmo pusgadu

8. Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017. gada pirmajiem deviņiem mēnešiem

9. 2017. gada finanšu pārskats

10. Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018. gada pirmo ceturksni

11. Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018. gada pirmo pusgadu

12. Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018. gada pirmajiem deviņiem mēnešiem

13. 2018. gada finanšu pārskats

14. Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2019. gada pirmo ceturksni

15. Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2019. gada pirmo pusgadu

16. Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2019. gada pirmajiem deviņiem mēnešiem

17. 2019. gada finanšu pārskats

18. Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2020. gada pirmo ceturksni

19. Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2020. gada pirmo  pusgadu

20. Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2020. gada pirmajiem deviņiem mēnešiem

21. Neauditēts 2020. gada finanšu pārskats

22. 2020. gada finanšu pārskats

23. Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2021. gada pirmo ceturksni

24. Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2021. gada pirmo  pusgadu

Informācija par dalībnieku sapulcēm.

Norises

datums

Dalībnieku sapulces darba kārtība

Informācija par pieņemtajiem lēmumiem

10.02.2020 Pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2020.gada budžeta apstiprināšana  Budžets apstiprināts
15.04.20

1.      Par pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2019. gada pārskata apstiprināšanu.

2.      Par pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2019.gada peļņas sadali.

3.      Par pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2019.gada budžeta izpildes akceptēšanu.

4.      Par Sabiedrības revidentu ievēlēšanu 2020.gada pārskatam.

1.Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2019.gada pārskatu.

2. Pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2019.gada peļņu EUR 21 960 sadalīt sekojoši:

2.1. dividendēs EUR 1 098 (apmēram 5% no 2019.gada peļņas), ko izmaksāt sabiedrības dalībniekam atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma Pārejas noteikumu 8. un 9.punktiem, to izmaksājot dividendēs Ventspils pilsētas domei līdz 2020.gada 15.maijam;

2.2. saglabāt nesadalītu EUR 20 862, ko novirzīt Sabiedrības medicīnisko iekārtu – triecienviļņu terapijas iekārtas, LOR vizualizācijas iekārtas un ginekologa krēsla iegādes daļējai finansēšanai 2020.gadā pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai.

3. Akceptēt pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2019. gada budžeta izpildi.

4. Par pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2020.gada pārskata zvērinātu revidentu ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA „Potapoviča un Andersone” (reģistrācijas Nr. 40003612562, atbildīgā zvērinātā revidente Kristīne Potapoviča, sertifikāts Nr.99).

29.01.2021

Pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2021.gada budžeta apstiprināšana

Budžets apstiprināts
15.04.2021 1.      Par pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2020. gada pārskata apstiprināšanu.
2.      Par pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2020.gada peļņas sadali.
3.      Par pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2020.gada budžeta izpildes akceptēšanu.
4.      Par Sabiedrības revidentu ievēlēšanu 2021.gada pārskatam.

1. Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2020.gada pārskatu.


2. Pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2020.gada peļņu EUR 29 234 sadalīt sekojoši:


2.1. dividendēs EUR 1 462 (apmēram 5% no 2020.gada peļņas), ko izmaksāt sabiedrības dalībniekam atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma Pārejas noteikumu 8. un 9.punktiem, to izmaksājot dividendēs Ventspils pilsētas domei līdz 2021.gada 14.maijam;


2.2. saglabāt nesadalītu EUR 27 772, ko novirzīt āra žalūziju izbūvei 2021.gadā


3. Akceptēt pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2020. gada budžeta izpildi.


4. Par pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” 2021.gada pārskata zvērinātu revidentu ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA „Potapoviča un Andersone” (reģistrācijas Nr. 40003612562, atbildīgā zvērinātā revidente Kristīne Potapoviča, sertifikāts Nr.99).

12.07.2021 1. Par PSIA “Ventspils poliklīnika” valdes ievēlēšanu.
2. Par pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” valdes priekšsēdētājas atlīdzību.

1. Ievēlēt Daci Sormuli, personas kods [..], pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” valdes locekles, kura ir valdes priekšsēdētāja, amatā uz 5 (pieciem) gadiem.
2. Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” valdes priekšsēdētājas D.Sormules atlīdzības un gada prēmijas noteikšanas un izmaksāšanas kārtību.