SĀK ĪSTENOT PROJEKTU

Pašvaldības SIA “Ventspils poliklīnika” 5. augustā sākusi īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apstiprināto projektu “Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana pašvaldības SIA “Ventspils poliklīnika” ģimenes ārstu praksēs”.

 

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Ventspils iedzīvotājiem un attīstīt veselības aprūpes infrastruktūru, kas saistīta ar primārās veselības aprūpes jeb ģimenes ārstu pakalpojumiem. Īstenojot projektu, Ventspils poliklīnika iegādāsies jaunas un nomainīs nolietotās medicīniskās iekārtas un datortehniku, kā arī modernizēs Kuldīgas ielas doktorāta procedūru telpu aprīkojumu.

 

Projekta nr. 3.3.2.0/19/A/083 “Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana pašvaldības SIA “Ventspils poliklīnika” ģimenes ārstu praksēs” kopējās izmaksas ir 23 391,66 eiro apmērā, tostarp ERAF līdzfinansējums attiecināmajām izmaksām 19 882,91 eiro, valsts budžeta līdzfinansējums attiecināmajām izmaksām 2105,25 eiro un pašvaldības SIA “Ventspils poliklīnika” līdzfinansējums attiecināmajām izmaksām 1403,50 eiro.

 

Projekta īstenošana turpināsies līdz 2021. gadam.

 

2019. gada 16. augustā.