PLĀNO PILNVEIDOT ĢIMENES ĀRSTU PRAKSES

Piektdien, 26. aprīlī, Ventspils pilsētas domes sēdē atbalstīta pašvaldības SIA “Ventspils poliklīnika” dalība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētajā projektā “Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana pašvaldības SIA “Ventspils poliklīnika” ģimenes ārstu praksēs”.

 

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Ventspils iedzīvotājiem un attīstīt veselības aprūpes infrastruktūru, kas saistīta ar primārās veselības aprūpes jeb ģimenes ārstu pakalpojumiem.

 

Īstenojot projektu, plānots iegādāties jaunas un nomainīt nolietotās medicīniskās iekārtas un datortehniku, lai uzlabotu poliklīnikas ģimenes ārstu praksēs sniegto pakalpojumu kvalitāti. Tāpat plānots modernizēt Kuldīgas ielas doktorāta procedūru telpu aprīkojumu.

 

Projekta izmaksas plānotas 23 391,66 eiro apmērā, tostarp ERAF līdzfinansējums attiecināmajām izmaksām 19 882,91 eiro, valsts budžeta līdzfinansējums attiecināmām izmaksām 2105,25 eiro un pašvaldības SIA “Ventspils poliklīnika” līdzfinansējums attiecināmām izmaksām 1403,50 eiro.

 

Projektu plānots īstenot līdz 2021. gadam.

 

2019. gada 26. aprīlī.