PACIENTIEM!

Aicinām apmeklētājus būt atbildīgam un ievērot valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu infekcijas slimības “Covid-19” izplatību.

 

Personām:

  • kuras ir ieradušās no ārzemēm (izņemot Lietuvu un Igauniju);

  • kuras Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir noteicis kā “Covid-19” kontaktpersonas;

  • kurām apstiprināta “Covid-19” diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājās,

ir noteikti no Ministru kabineta 12. marta rīkojuma “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” izrietoši pienākumi. Minētajām personām nav tiesību saņemt iestādes pakalpojumu klātienē.

 

Personām, kuras SPKC noteicis kā “Covid-19” infekcijas slimības kontaktpersonas un personām, kurām apstiprināta “Covid-19” diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājās, pirms pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas no pakalpojuma sniedzēja, kā arī jebkura tieša fiziska kontakta ar citu personu ir pienākums informēt pakalpojuma sniedzēju par inficēšanās risku.

 

Iepriekš minēto pienākumu izpildi uzrauga Veselības inspekcija/Valsts policija un par to nepildīšanu un epidemioloģiskās drošības prasību neievērošanu var tikt piemērota administratīvā atbildība.

 

Saņemot pakalpojumu persona apliecina, ka ir iepazīstināta ar augstāk norādīto informāciju. Infekcijas izplatīšanās gadījumā informācija par pakalpojuma saņēmēja/klienta apmeklējumu var tikt nodota SPKC.

 

2020. gada 2. jūnijā.